News

16.10.2017

Kick-off meeting od Bioapp project

National Institute of Chemistry hosted kick-off meeting of Bioapp project

Kemijski inštitut je vodilni partner projekta Bioapp, pri katerem sodelujejo partnerji iz Slovenije in Italije in je sofinanciran izprograma Interreg Slovenija-Italija. Pri projektu sodelujejo raziskovalne organizacije iz javnega in zasebnega sektorja ter podjetja z obeh strani meje:

BioApp Project - Call 1/2016 - Priority Axis 1 - Specific Objective 1b – ID BioApp_1472551605
Website BioApp Project:
https://www.facebook.com/Biopolymer.application/

Coinvest Venture Days 2015

The Coinvest Venture Days bring together tech startups from ‘New Europe’* and global venture investors. In...

more »