Reference

Patenti

 1. Naprava za stabilizacijo dolžine optične poti  (A device for stabilising the optical-path length)
 2. Fazni sukalnik z zmanjšanim vplivom napak (Phase shifter with a reduced influence of errors)
 3. Determination of Layer Thickness
 4. Naraščanje koncentracije kisika v bioprocesnem mediju kot merilo zaključka proizvodnje bakteriofagov z bakterijami rodu Campylobacter
 5. Pretočna merilna naprava fluorescence z visokim razmerjem signala proti ozadju z modulirano vzbujevalno svetlobo in digitalno filtracijo meritev
 6. Kontrolirana selektivna elucija v afinitetni kromatografiji
 7. Sistem za sinhronizacijo krmilne frekvence v pospeševalniku delcev
 8. Bioreaktorski sistem za kontinuirno gojenje bakteriofagov
 9. Spiranje celic s površine
 10. Postopek regulacije in stabilizacije frekvence optoelektronskega oscilatorja
 11. Postopek za izbolšanje slabljenja stranskih rodov nihanja optoelektronskega oscilatorja
 12. Umetni list

Predstavitveni video

Center odličnosti za biosenzoriko, instrumentacijo in procesno kontrolo

Fotogalerija

COBIK konferenca 2013

več »